Čitajući određenu litaratru pala mi je na um jedna neobična misao.
Svetska, odnosno globalna ekonomska kriza za koju se sumnja da je izazvana veštačkim putem izazvala je nemire svuda u svetu. Kapitalizam u današnjem poslovnom svetu došao je do izražaja usled čega je prilično velik broj ljudi dobio otkaz na radnom mestu, ostao na ulici bez pomoći i prepušten sam sebi. Današnje društvo, koje se razvija tako da teži ka materijalnom i živi u stanju koje je popularno nazvano dužničko ropstvo, načinilo je ljude mašinama modernog doba, spremnih na sve da u trci za materijalnim dobrima budu prvi i najbolji pritom zanemarujući porodicu kao osnovnu ćeliju društva. U razvijenom svetu čovek postaje sve manje razvijen kao ličnost, naučen je da koristi svakakva pomagala umesto da koristi svoj mozak i ruke kao oruđe koje bi mu obezbedilo egzistenciju i nastavak vrste. Danas je ljudski rod ugrožen do te mere da bi uskoro mogao nestati.

Ko je od Vas poslednji put pojeo nešto što je posadio i odgajio u svojoj bašti. Ili, kad ste poslednji put išli na pijacu da pazarite nešto kod proizvođača domaće hrane. Da li znate nekog ko živi od svog rada na njivi ili u štali. Život se sveo na 9 sati rada, kupovinu svih životnih namirnica u velikim tržnim centrima, voda se ne pije sa česme kao nekad već se isključivo kupuje flaširana, Coca-Cola postaje vlasnik skoro svih izvora pijaće vode u svetu, decu nam drugi odgajaju i zbog toga se dešava da su loše odgojena. Muška deca su neodgojena, pregojena i agresivna, a ženska deca postaju blajhane plavuše sa ravnim šiškama i bez mozga, željne sigurnosti pokraj starijeg bogatog muškarca. Otišao sam predaleko, ali ovo mi nekako zvuči kao život današnje omladine i život nekadašnje napredne omladine. Svelo se na to da zavisimo od globalnih veleprodajnih centara, ali šta će biti kad u tim centrima ne bude više bilo hrane, vode i odeće? Ko će onda moći da preživi? Sigurno ne generacije koje dolaze posle nas jer ne znaju da se kornfleks pravi od kukuruza ili u životu nisu videli kravu, a kamoli da zasade nešto ili da se bave poljoprivredom i stočarstvom.

Namerno izazivanje globalne ekonomske krize je ispitivanje slabosti ljudskog roda i dokaz moći onih koji pokušavaju da promene svet. Izazivanjem panike i straha kod ljudi te kasnijim praćenjem i analiziranjem dobija se određeni model ponašanja pojedinca u masi, gde pojedinac prestaje da razmišlja svojom glavom već se usled izazvane panike i straha i sam počinje ponašati kao masa. Verujem da je svaki virus od sarsa, antraksa, preko ptičjeg pa sve do današnjeg svinjskog gripa namerno izazvana labolatorijska hemijjska tvorevina kako bi se izazvala svetska panika radi daljeg manipulisanja jednom populacijom ljudi.

Kad pogledam u budućost ne vidim da će biti bolje već očekujem da će svaki naredni eksperiment sve više voditi u propast. Ovaj udar na globalnu ekonomiju nije ništa drugo do eksperiment po čijem će modelu nastati stvarna globalna ekonosmka kriza usled koje će prestati sva proizvodnja prehrambenih namirnica, vode i odeće. Prekinuti će se slobodan prolaz kapitala i ljudi što će dovesti do prekida protoka nafte i naftnih derivata, hrane i pitke vode. Glad i rat biti će neizbežni na svim kontinetima, doći će do potpunog kolapsa i nestati će svet kakav danas poznajemo.
 
Novi svetski poredak biti će rođen iz pepela starog... osim ako nam gospod Bog ne pritekne u pomoć, ali to je već druga priča.